Historie klubuKontaktyKlubové AkcePlnění lahvíFotogalerieVýcvik 

Plnění provádíme kompresorem Astra 160 potápěčského klubu Nautilus Chodov  

                                                             vzduch   -    8,- Kč/litr  (členové klubu Nautilus zdarma)

EAN 32  -  13,- Kč/litr

EAN 36  -  16,- Kč/litr

EAN 40  -  25,- Kč/litr

EAN 50  -  25,- Kč/litr

 •        ceny jsou uváděny za 1 litr vodního objemu láhve a jsou vztaženy na výsledný plnící přetlak 220 bar,
                                     bere se v úvahu zbytkový přetlak v láhvi nad 80 bar včetně 
   

 •         plnění na výsledný přetlak 330 bar - 15,- Kč/litr bez ohledu na zbytkový přetlak, plníme pouze
                                     po předchozí domluvě, láhev i ventil musí být v provedení 300 bar
   

 •         plnit lze jen láhve s platným atestem, nepoškozené, s čistým ventilem
   

 •         obsluha kompresoru má právo odmítnout naplnit kteroukoliv láhev,
                                     kterou označí za nevhodnou k plnění 
   

 •         směs EAN je plněna parciálně, je nutná absolutní „oxi“ čistota plněných láhví a ventilů 
   

 •          předkladatel plněné láhve na směs EAN odpovídá za případné škody
                                     vzniklé při plnění z důvodu kyslíkové nečistoty   
   


                   vzorec pro vzpočet ceny za plnění :   

                               (p konc. - p poč.) x V láhve

                             _________________________    x   cena/litr

                                               p konc.    

 

Plnění je nutno vždy předem telefonicky domluvi :

Jiří Šejba – tel. 604 554 823

Zdeněk Süssenbeck - tel. 774 336 337