Historie klubuKontaktyKlubové AkcePlnění lahvíFotogalerieVýcvik 

Úvod do potápění (ÚDP)

     Úvod do potápění (ÚDP) slouží k propagaci výcvikového systému SPČR tím, že kvalifikovaně a bezpečně poskytne potenciálním zájemcům o potápěčský výcvik první seznámení s přístrojovým potápěním a seznámení s požadavky, které na ně bude klást eventuální další výcvik.

     Poznámka: Toto "seznámení s vodou" neposkytuje žádnou kvalifikaci.


 

Potápěč s doprovodem

     Méně náročný kurz, který rychle umožní zájemcům od 12 let se bezpečně potápět, ale pouze v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora (např. Potápěč CMAS P***) do hloubky max. 12 m.
     Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -1.


 

Potápěč Junior SPČR

     Tento kvalifikační stupeň je určen pro děti po dosažení věku 12 let, kurs umožňuje potápět se ve volné vodě v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P** (rodiče nebo jimi pověřené osoby) do malých hloubek a v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P*** nebo instruktora do hloubek maximálně 20 m. Kurz umožňuje snadné absolvování kurzu Potápěč CMAS P* po dovršení 14 let.

     Poznámka: Pokud je zájemci o potápění alespoň 14 let, je možno se účastnit kurzu Potápěč CMAS P*.


 

Potápěč CMAS P*

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k samostatnému potápění ve volné vodě do 20 m bez dekompresních zastávek, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora hlouběji.
     Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -2.

     Poznámka: Základní potápěčský stupeň. Po absolvování kursu získáte mezinárodně uznávaný průkaz. Na potápěčských základnách často bývá vyžadován doprovod zkušeného potápěče, případně placeného průvodce základny. Můžete se účastnit náročnějších specializačních kurzů (Mořská biologie, Fotografování pod vodou apod.)


 

Potápěč CMAS P**

     Plně vycvičený potápěč, který již získal určité zkušenosti s potápěním ve volné vodě a může se účastnit ponorů bez omezení, s potápěčem s kvalifikací Potápěč CMAS P* do hloubek do 20 m.

     Poznámka: Potápěčský stupeň "dospělého" potápěče. S průkazem potápěče se dvěma hvězdami vám zpravidla nebudou nikde činit žádné potíže i na náročnějších lokalitách. Můžete se účastnit náročnějších specializačních kurzů (Nitrox, jeskyně, apod.)


 

Potápěč CMAS P***

     Plně vycvičený a zkušený potápěč, schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku. Odpovídá požadavkům ČSN EN 14153 -3.

     Poznámka: Maximální kvalifikace, které může potápěč dosáhnout. V jiných systémech odpovídá kvalifikaci divemastera. Můžete se účastnit nejnáročnějších specializačních kurzů (Trimix, rebreather, apod.)